Tekstrevisie

Bonalingua biedt correctie- en redactiediensten voor Duitse en Nederlandse teksten. Bovendien kunt u bij Bonalingua terecht voor de redactie en proofreading van uw vertalingen.

Correctie van teksten

U kunt bij ons verschillende soorten Duitse en Nederlandse teksten laten corrigeren. Door de taal-, typ- en spelfouten uit reeds geschreven teksten te halen, zorgen wij voor een goed lopende tekst.

Redactie van teksten

Bij redactie worden fouten in een tekst verbeterd. Daarbij gaat het vooral om spelfouten, fouten in het gebruik van leestekens, ongelukkige woordkeuzes, en een verkeerde zinsopbouw en/of -structuur.

Als wij inhoudelijke discrepanties constateren, zullen wij u deze uiteraard mededelen. Daarbij zullen wij slechts een signalerende functie vervullen – uzelf blijft de specialist.

Redactie van vertalingen

Als Duits vertaalbureau hebben wij uitstekende kennis van zowel de Duitse als de Nederlandse taal.

Redactie van een vertaling is het nauwkeurig vergelijken van een professioneel vertaalde tekst met de boodschap en vorm in de bijbehorende brontekst. Daarbij wordt gecontroleerd op juist en consistent gebruik van vorm, stijl en zinsconstructies.

Verder wordt er gekeken naar spel- en typfouten, grammaticale onjuistheden en interpunctie.

Proofreading

Proeflezen is het controleren van de eindversie van een reeds gemaakte vertaling op grammaticale fouten, spel- en typfouten en het niet consequent gebruiken van (vak)terminologie.

Heeft u zelf een tekst vertaald? Dan kan het zinvol zijn uw vertaling door professionele taalspecialisten te laten proeflezen. Wij kijken objectief naar uw vertaalde tekst en zetten voor u de puntjes op de i.

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.