Tarieven

Wilt u precies weten wat de kosten en de levertermijn van uw vertaling zullen zijn? Stuurt u ons de te vertalen tekst(en) via de e-mail toe. U ontvangt dan zo snel mogelijk een vrijblijvende prijsopgave en levertermijn. Uiteraard zullen wij uw documenten vertrouwelijk behandelen.

Tarief reguliere vertalingen

Het tarief voor reguliere vertalingen hangt af van de tekstsoort, de moeilijkheidsgraad en lengte van de tekst en de deadline.
Het minimumbedrag per vertaling bedraagt € 25,00.

Tarief beëdigde vertaling

Voor beëdigde vertalingen geldt over het algemeen een iets hoger tarief. Dit vloeit voort uit het feit dat een beëdigde vertaler elke vijf jaar een minimum aantal PE-punten moet behalen om in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) te blijven . Daaraan zijn veel tijd en opleidingskosten verbonden. Voordeel voor u is, dat u altijd kunt rekenen op een goed opgeleide en bijgeschoolde vertaler.

Tarief apostille en legalisatie

Soms is het nodig een beëdigde vertaling naar het Duits van een apostille te voorzien. Dit is afhankelijk van verdragen die landen met elkaar afsluiten. Voor het bezoek aan de rechtbank en de afhandeling van de apostilleprocedure rekent Bonalingua een tarief van € 35,00 exclusief de kosten per apostille (€ 20,00) die door de rechtbank worden berekend. Uiteraard kunt u de apostille ook zelf regelen.

Correctie- en redactiewerk

Voor correctie of redactie van teksten of vertalingen hanteert Bonalingua een woordtarief van € 0,03. Behalve de spelling worden ook de grammatica en interpunctie aan een kritische blik onderworpen. Eventueel kan ook de stijl aangepast worden, zodat uw tekst goed aansluit bij de beoogde doelgroep.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief 21% btw

Op al onze diensten en vertalingen zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.