RBTV

RBTV

Heeft u een beëdigde vertaler Duits nodig die staat ingeschreven in het Rbtv? Dan bent u bij Bonalingua aan het juiste adres.

Onze beëdigde vertaalster Daniela Heim-Rollbühler staat onder nummer 10160 ingeschreven in het Rbtv. Bij haar kunt u terecht voor beëdigde vertalingen van verschillende soorten juridische documenten en stukken.

Een vertaler die ingeschreven staat in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) is bevoegd een vertaling van uw document(en) te maken en te beëdigen. Een beëdigde vertaling heeft u bijvoorbeeld nodig indien het vertaalde document bedoeld is voor opname in officiële registers of als de vertaling overlegd moet worden aan bijvoorbeeld een rechtbank, een overheidsinstantie, een advocaat of notaris.

U kunt hierbij denken aan uittreksels van de Kamer van Koophandel, huwelijksakten, geboorteakten, diploma’s, statuten, convenanten, vonnissen, beschikkingen, testamenten, et cetera.

Heeft u van een dergelijk document een beëdigde vertaling nodig, houdt er dan rekening mee dat alleen beëdigde vertalers bij de wet gerechtigd zijn om beëdigde vertalingen te verzorgen.

Alle officieel in Nederland beëdigde vertalers staan vermeld in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Voor opname in dit register moeten zij voldoen aan een aantal eisen. Zij moeten onder meer een Verklaring omtrent het Gedrag en een diploma van een vertaalopleiding op minimaal hbo-niveau overleggen.

Rbtv en PE-punten
Sinds 1 januari 2009 worden er een aantal strikte eisen gesteld aan beëdigd vertalers om de kwaliteit te kunnen garanderen. Een beëdigd vertaler moet elke vijf jaar een minimum aantal PE-punten (permanente educatiepunten) behalen om in het register te blijven staan.

Rbtv en gedragscode
Alle vertalers die staan ingeschreven in het Rbtv hebben een eed of belofte afgelegd, waarmee zij hebben verklaard zich als een goede vertaler te gedragen en hun werk met uiterste precisie, eerlijkheid en onpartijdigheid uit te voeren.

De gedragscode vult deze eed/belofte aan. Hierin worden de normen en waarden omschreven die voor vertalers in het werk gelden.

Deze gedragscode geeft zowel de vertaler zelf, als ook de opdrachtgever van beëdigde vertalingen duidelijkheid over het gedrag en handelen dat van een vertaler mag worden verwacht.

Een afnemer kan een vertaler erop aanspreken als hij vindt dat een vertaler niet overeenkomstig de gedragscode handelt. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de afnemer een klacht indienen bij de Klachtencommissie Wbtv.

Wilt u direct een vertaler zoeken in het Rbtv, klikt u dan hier. U kunt Daniela Heim-Rollbühler vinden onder nummer 10160.

Voor meer informatie omtrent het Rbtv of voor een vrijblijvende offerte voor een reguliere of beëdigde vertaling kunt u contact met Bonalingua opnemen via:

Telefoon: +31 (0)6 11143716 of e-mail: info@bonalingua.nl