Duitse Vertaler

Duitse Vertaler

Heeft u een vertaling van een document nodig of wilt u bijvoorbeeld uw website laten vertalen? En bent u op zoek naar een professionele en gediplomeerde Duitse vertaler?

Bonalingua Vertalingen kan u hierbij van dienst zijn.

Bonalingua Vertalingen is een allround vertaalbureau dat u veel ervaring en vakkennis biedt. Onze Duitse vertaler, Daniela Heim-Rollbühler is in het bezit van een bachelordiploma vertaler Duits van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers te Utrecht. Tevens staat zij onder nummer 10160 ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, het Rbtv, en is zij aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers, het NGTV.

Bonalingua Vertalingen levert vertalingen Duits-Nederlands en Nederlands-Duits van hoge kwaliteit. Wij werken volgens het moedertaalprincipe. Dat betekent dat zowel de vertalingen in het Duits als ook de vertalingen in het Nederlands altijd zorgvuldig worden gecontroleerd en zo nodig worden gecorrigeerd door een moedertaalspreker. Op deze manier combineren wij een aantal belangrijke kwaliteiten: grondige kennis van de Duitse taal en de gebruiken in het desbetreffende Duitstalige land grondige kennis van het Nederlands en de gebruiken in Nederland én de vertaalervaring van een gediplomeerde en beëdigde Duitse vertaler. Op deze manier kan de kwaliteit van de vertaling worden gewaarborgd en ontvangt u een goed lopende vertaling die inhoudelijk volkomen overeenkomt met het originele document.

Een Duitse vertaler kunt u nodig hebben voor de vertaling van verschillende soorten teksten:

Algemene en specialistische teksten
Websites
Handleidingen
Correspondentie
Recepten en menukaarten
Financiële teksten
Juridische teksten
Notariële akten
reclamematerialen

De website van uw bedrijf is vaak uw visitekaartje in het buitenland en kan uw kans op zakelijk succes in het desbetreffende land aanzienlijk verbeteren. Het is daarom van groot belang dat deze naar behoren en op professionele wijze is vertaald door een ervaren en gediplomeerde Duitse vertaler die de stijl en inhoud van uw tekst goed kan overbrengen naar het Duits. Hierbij is het van groot belang dat rekening wordt gehouden met de gebruiken, normen en waarden van het desbetreffende Duitstalige land en de beoogde doelgroep.

De vertaling van juridische stukken en financiële en economische teksten vraagt geheel andere kwaliteiten van een Duitse vertaler. Hierbij is vooral belangrijk dat de Duitse vertaler ervoor zorgt dat de inhoud van het brondocument zorgvuldig wordt overgebracht naar de doeltaal. Daarbij gaat het in veel gevallen om vertrouwelijke informatie en moet de Duitse vertaler zich houden aan de geheimhoudingsplicht en de documenten met zorg behandelen.

Heeft u een Duitse vertaler nodig voor de vertaling van uw documenten?
U kunt dan direct bellen naar +31 (0)611143716 of een email sturen naar info@bonalingua.nl
U kunt ook het contactformulier invullen.

Uiteraard kunt u ook direct een offerte aanvragen. Stuurt u het te vertalen document in dit geval met uw mail mee en vergeet niet de gewenste leveringsdatum te vermelden.