Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

Graag zijn wij u van dienst bij het leveren van een beëdigde vertaling.

Een beëdigde vertaling is een vertaling waaraan een officiële verklaring van de vertaler is gevoegd, gewaarmerkt door diens handtekening en stempel.

Met name wanneer u een vertaling van een document nodig heeft voor juridische procedures of overheidsinstanties, moet deze vertaling mogelijk beëdigd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan notariële akten, trouwakten, diploma’s, contracten, uittreksels van de Kamer van koophandel enzovoorts.

Of een vertaling beëdigd moet worden, ligt aan het type document en het land waar de vertaling gebruikt gaat worden. Als u twijfelt of u een beëdigde vertaling van uw document nodig heeft, informeer dan bij de aangewezen instantie of de vertaling beëdigd moet zijn of niet.

Klik hier voor de NGTV-richtlijnen voor beëdigde vertalingen.

Bureau btv en PE-punten

Uitsluitend vertalers die officieel voor een Nederlandse rechtbank zijn beëdigd, zijn bij wet gerechtigd een vertaling leveren waarvoor een beëdiging is vereist. Dit is vastgelegd in de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Beëdigde vertalers kunt u vinden in het Register beëdigde tolken en vertalers Rbtv.

Sinds 1 januari 2009 worden strenge eisen gesteld aan beëdigde vertalers op het gebied van opleiding en nascholing. Om zijn of haar registratie te behouden dient een beëdigde vertaler elke vijf jaar een minimum aantal PE-punten (permanente educatiepunten) te behalen via een door Bureau btv geaccrediteerd opleidingsinstituut.

 

Op al onze vertalingen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.