Beëdigd vertaler Duits

Beëdigd vertaler Duits

Heeft u een beëdigd vertaler Duits nodig voor de vertaling van bijvoorbeeld uw notariële akten, diploma’s of andere juridische stukken? Bonalingua is u graag van dienst met professionele beëdigde vertalingen Duits-Nederlands en Nederlands-Duits.

Onze beëdigd vertaalster is Daniela Heim-Rollbühler. Zij is beëdigd vertaler Duits voor de talencombinaties Duits-Nederlands en Nederlands-Duits. Bij haar kunt u terecht voor de beëdigde vertaling van verschillende soorten stukken en akten. Hierbij kunt u denken aan o. a. aan een testament, een volmacht, een echtscheidingsconvenant, een geboorteakte, huwelijkse voorwaarden, statuten, een uittreksel van de Kamer van Koophandel, diploma’s enzovoorts. Bovendien kan zij u van dienst zijn bij het regelen van een apostille.

Sinds haar beëdiging in 2015 bij de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch heeft zij als beëdigd vertaler Duits de vertalingen verzorgd van vele officiële documenten zoals contracten, uittreksels van de kamer van koophandel, diploma’s, echtscheidingsconvenanten, contracten, vonnissen et cetera.

Rbtv
Als beëdigd vertaler Duits is Daniela Heim-Rollbühler in het bezit van een bachelordiploma van de hbo-opleiding vertaler Duits van ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalers te Utrecht. Zij staat ingeschreven in het Register van het Bureau beëdigde tolken en vertalers, het Rbtv. U kunt haar vinden onder nummer 10160.

Op 1 januari 2009 werd de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) ingevoerd. Deze wet introduceerde het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Alleen vertalers die in dit register vermeld staan én beëdigd zijn, zijn bij de wet gerechtigd gewaarmerkte vertalingen te verzorgen. Aan deze vertalers worden strikte eisen gesteld op het gebied van opleiding en nascholing. Een beëdigd vertaler is verplicht elke vijf jaar een minimum aantal PE-punten (permanente educatiepunten) te behalen om zijn of haar registratie te behouden.

NGTV
Onze beëdigde vertaalster Daniela Heim-Rollbühler is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV). Het NGTV is de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland en heeft bijna 1500 leden. NGTV-leden zijn taal- en vertaalspecialisten met een hoge opleiding. Om tot de beroepsvereniging toegelaten te kunnen worden, moeten tolken en vertalers aan hoge toelatingseisen voldoen.

Wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvende offerte? Kijkt u dan op de website van Bonalingua of neem direct contact op via telefoonnummer +31 (6)11143716. U kunt ook een email sturen naar info@bonalingua.nl of het contactformulier invullen.