Apostille & Legalisatie

Apostille

Soms moet een vertaling gelegaliseerd worden. Dit is meestal het geval als de beëdigde vertaling nodig is voor gebruik in het buitenland.

Volgens het Apostilleverdrag kunt u alle openbare akten laten legaliseren met een apostillestempel. Wilt u weten of het land waar uw vertaling gebruikt gaat worden is aangesloten bij het apostilleverdrag? Klik dan hier.

Documenten die vaak voorzien moeten worden van een apostille zijn bijvoorbeeld geboorteakten, notariële akten, diploma’s of beëdigde vertalingen die bestemd zijn voor gebruik in een ander apostilleland.

Als u een apostille nodig heeft voor een vertaling dient de vertaling beëdigd te zijn. Alleen beëdigde vertalers zijn bevoegd om beëdigde vertalingen te leveren. In Nederland staan alle beëdigde vertalers ingeschreven in het Register van het Bureau Beëdigde tolken en vertalers, het zogenoemde Rbtv.

Een apostille kunt u zelf regelen bij de rechtbank, maar als u dit liever uitbesteedt helpt Bonalingua u graag verder.

Legalisatie
Indien het land waar de beëdigde vertaling gebruikt gaat worden niet aangesloten is bij het apostilleverdrag dient de vertaling te worden gelegaliseerd. Daarvoor dient u de volgende stappen te doorlopen:

  • De vertaling dient te zijn gemaakt door een beëdigd vertaler uit het Rbtv.
  • Een Nederlandse rechtbank legaliseert vervolgens de handtekening van de beëdigde vertaler.
  • Deze moet vervolgens worden gelegaliseerd door het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en door het consulaat of de ambassade van het land waarvoor het vertaalde document bestemd is.

Rechtsgeldigheid van buitenlandse documenten in Nederland
Voor openbare documenten uit het buitenland die bestemd zijn voor gebruik in Nederland, is een apostille uit dat land vereist. Daarna dient het document vertaald te worden door een in Nederland beëdigde vertaler. Een Nederlandse apostille is dan niet nodig.
Voor meer informatie over apostilles of legalisatie: rijksoverheid en legalisatie van documenten.
Op al onze vertalingen en overige diensten zijn de Algemene Voorwaarden van het NGTV van toepassing.